các phương pháp điều trị ung thư gan

Các phương pháp điều trị ung thư gan theo từng giai đoạn

Các phương pháp điều trị ung thư gan theo từng giai đoạn

Ung thư gan được phân loại là: có khả năng phục hồi hoặc có thể ghép, không thể cắt bỏ, không thể phẫu thuật chỉ với bệnh địa phương và tiến triển.

Chat facebook