Ý kiến chuyên gia
GENK STF - Sản phẩm tiên phong với hoạt chất Fucoidan Sulfate hóa cao, phân tử lượng thấp
Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Vũ Huy Chương (Kim Sơn, Ninh Bình). ĐT: 0977021950 Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Vũ Huy Chương (Kim Sơn, Ninh Bình). ĐT: 0977021950
Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Nguyễn Thị Duệ (ĐT: 0966250466) Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Nguyễn Thị Duệ (ĐT: 0966250466)
Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Trần Văn Tiến (Lý Nhân, Hà Nam). ĐT: 0987.760.309 Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Trần Văn Tiến (Lý Nhân, Hà Nam). ĐT: 0987.760.309
Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Phùng Trang Nhung Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Phùng Trang Nhung
Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Đoàn Thị Thoan Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Đoàn Thị Thoan
Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Trần Xuân Chín (Tam Đảo, Vĩnh Phúc, ĐT: 0393060079) Chiến binh truyền cảm hứng chiến thắng ung thư – Trần Xuân Chín (Tam Đảo, Vĩnh Phúc, ĐT: 0393060079)
Ý kiến đánh giá của chuyên gia PGS. TS. Nguyễn Huy Oánh – Nguyên hiệu phó trường Đại học Dược Hà Nội Ý kiến đánh giá của chuyên gia PGS. TS. Nguyễn Huy Oánh – Nguyên hiệu phó trường Đại học Dược Hà Nội
PGS. TSKH. Ngô Quốc Bưu – Nguyên Viện trưởng Phân viện Khoa học vật liệu tại Nha Trang PGS. TSKH. Ngô Quốc Bưu – Nguyên Viện trưởng Phân viện Khoa học vật liệu tại Nha Trang

Chat facebook