các loại ung thư máu

Cẩn thận bị ung thư máu nếu có các dấu hiệu này

Cẩn thận bị ung thư máu nếu có các dấu hiệu này

Hầu hết các bệnh ung thư máu, còn được gọi là ung thư huyết học, bắt đầu trong tủy xương, đó là nơi sản xuất máu.

Chat facebook