PGS. TS. DS. Nguyễn Huy Oánh

PGS. TS. DS. Nguyễn Huy Oánh

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội
Quá trình đào tạo và công tác:
1963-1968: Đại học Dược Hà Nội, Dược sĩ chính quy chuyên ngành Dược sĩ Bào chế
1970-1983: Giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội
1983-1996: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội (Phụ trách mảng nghiên cứu sản xuất thuốc)
1996: Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ (Phát triển các thành phần Kinh tế trong ngành Dược)
2004: Phong hàm Phó Giáo sư
1996-2009: Giảng viên cao cấp của các Trường Đại học Y Dược và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
2009 – Nay: Chuyên gia cố vấn về các vấn đề Dược học, dinh dưỡng, sức khỏe, giảng viên cao cấp cho các trường Đại học Y Dược
Từ 1970 đến nay, xuất bản 12 ấn phẩm chuyên môn về dược học, kinh tế dược, hướng dẫn tốt nghiệp cho hơn 100 Thạc sỹ và 35 Tiến sĩ về Dược học.

Chat facebook