Tuổi tác gây ra nguy cơ ung thư vú như nào?

Có rất nhiều các yếu tố gây ra ung thư vú. Một số yếu tố khác bạn có thể kiểm soát. Ví dụ, dẫn đầu một lối sống lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Một số yếu tố rủi ro bạn không thể thay đổi trong đó có tuổi tác.

Ung thư vú ở phụ nữ

Phụ nữ càng lớn tuổi, càng dễ bị ung thư vú.

  • Tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ dưới 40 tuổi thấp.
  • Tỷ lệ bắt đầu tăng sau 40 tuổi và cao nhất ở phụ nữ trên 70 tuổi.
  • Tuổi trung bình của những phụ nữ bị ung thư vú là 60.
Độ tuổi trung bình mắc ung thư vú của phụ nữ là 60
Độ tuổi trung bình mắc ung thư vú của phụ nữ là 60

Tuổi chẩn đoán trung bình thay đổi theo chủng tộc và dân tộc. Ví dụ, phụ nữ da đen có xu hướng được chẩn đoán ở độ tuổi trẻ hơn phụ nữ da trắng. Độ tuổi trung bình trong chẩn đoán cho phụ nữ da đen là 59, so với 63 tuổi đối với phụ nữ da trắng.

Ung thư vú ở nam giới

Đàn ông càng lớn tuổi, càng dễ bị ung thư vú. Tuy nhiên, ung thư vú ít gặp hơn ở nam giới so với nữ giới. Độ tuổi trung bình chẩn đoán ung thư vú cho nam giới là 68.

Tuổi chẩn đoán trung bình thay đổi theo chủng tộc và dân tộc. Ví dụ, đàn ông da đen có xu hướng được chẩn đoán ở độ tuổi trẻ hơn đàn ông da trắng. Độ tuổi trung bình trong chẩn đoán cho đàn ông da đen là 64, so với 68 đối với đàn ông da trắng.

Nam giới cũng có nguy cơ bị ung thư vú
Nam giới cũng có nguy cơ bị ung thư vú
Thông tin liên hệ