chăm sóc giảm nhẹ bệnh ung thư

Chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng và tác dụng phụ sau điều trị ung thư

Chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng và tác dụng phụ sau điều trị ung thư

Chăm sóc hỗ trợ hoặc giảm nhẹ, bao gồm hỗ trợ bệnh nhân với các nhu cầu về thể chất, tình cảm và nhu cầu xã hội của mình.

Chat facebook